de politiek

Groot is mijn frustratie over de opstelling van het leerplichtteam. Ik besluit een brief nara de landelijke politiek te sturen. Niet eens zo zeer om mijn zin te krijgen maar meer om de kromheid te laten merken. Ook zijn we door de leerplichtambtenaar er op gewezen dat er een nieuw wetsvoorstel komt dat in ons voordeel kan werken. Wie weet. De volgende brief heb ik verspreid:

Geachte heer .........

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de kromme uitwerking van de leerplichtwet in de dagelijkse praktijk.
Mijn man en ik zijn de gelukkige ouders van twee zonen van 6 en 8 jaar oud en willen graag een jaar op reis. Wij hebben aan spaarloon en levensloop meegedaan zodat het financieel geen probleem is. De school van onze kinderen is enthousiast over onze plannen omdat ze mij kennen als een bekwame leerkracht en we een zeer gedegen onderwijsplan geschreven hebben, zij hebben er alle vertrouwen in en zien de meerwaarde van onderwijs buiten Nederland.
Daarnaast hebben we ook de samenwerking gezocht met de wereldschool, een prachtig instituut dat hoge scores haalt bij de inspectie en door het ministerie van onderwijs erkend is. Zij hebben al jaren ervaring met begeleiding van kinderen door hulp aan ouders zonder onderwijsachtergrond dus met mijn onderwijsachtergrond en zeer goede referenties zou dat helemaal goed moeten komen. 
Helaas…….Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben we in Nederland een schoolgebouwplicht en geen onderwijsplicht. We mogen van de leerplichtambtenaar dus niet weg, begrijpelijk want zij voeren de letter van de wet uit. 

Ik zal het u nog sterker vertellen. In mijn eigen praktijk heb ik meegemaakt dat ouders kinderen een jaar op een nationale school in Egypte hebben geplaatst, zonder begeleiding, zonder internationaal onderwijs. Deze kinderen waren zwaar beschadigd bij terugkomst door de lijfstraffen, pestgedrag van kinderen die ze niet konden verstaan en hadden een heel jaar onderwijs gemist. Doubleren was nog niet eens voldoende want behalve het jaar nieuwe lesstof dat ze gemist hadden en de schade die ze als persoon hadden opgelopen, was de oude lesstof ook een jaar lang weggezakt. Maar ja deze kinderen zaten wel in een schoolgebouw…..

Ik zal nog een tandje bijzetten: Mijn oudste zoon is getest in verband met gedragsproblemen. Hij blijkt geen gedragsproblematiek te hebben maar een IQ van boven de 140 verbaal en performaal gemeten met verschillende onderzoeken omdat er in eerste instantie twijfel was over de uitslag. Op school had hij zijn werk regelmatig niet af en zat in allerlei hulpgroepjes. Mijn kind krijgt nu wel extra uitdaging en de wil van school is er zeker wel maar de expertise om structureel goed onderwijs te bieden voor deze kinderen heeft nog veel tijd nodig. Ze willen wel maar kunnen (nog) niet. Als mijn zoon een IQ van 60 had gehad zat hij net zo ver van het gemiddelde als nu met zijn IQ van boven de 140 en had hij wel direct recht gehad op goede ondersteuning. Passend onderwijs krijgt hij nu dus zeker niet maar ja hij zit wel in een schoolgebouw. 

Ik had als leerkracht al veel ervaring met deze kinderen en volg nu een opleiding bij Novilo van Tijl Koenderink om me verder te specialiseren. Fijn voor andere kinderen maar mijn eigen kinderen mag ik geen les geven gedurende een jaar want ja dat schoolgebouw.

De leerplichtambtenaar die ik gesproken heb, we wilden het tenslotte netjes in goed overleg doen, heeft echt haar best voor mij gedaan. Ze snapt mijn frustratie en zou zelf ook willen dat het anders was. Ze vertelde me ook nog dat als ik mijn kinderen nooit had ingeschreven omdat ik in smurfen geloofde en het reguliere onderwijs daar niet in gelooft, ik wel een reële kans zou hebben om mijn eigen kinderen hun hele leven lang les te mogen geven. Het is de vraag hoe mijn kinderen dan op zouden groeien.
Kortom alle partijen geloven in de meerwaarde van dit jaar voor onze kinderen en hebben er het volste vertrouwen in dat het onderwijsaanbod helemaal gewaarborgd is, maar ja dat schoolgebouw. 
Ik ben van mening dat de letter van de wet de geest van de wet volledig in de weg staat op deze manier, en hoop dat u nog een grondig na wil denken of dat de bedoeling is geweest bij het schrijven van deze goede wet maar met een vreemde uitwerking.

Bedankt voor uw aandacht,

Reacties

Populaire posts van deze blog

Over naar een nieuwe blog.

einde seizoen

Hoe is het nu?